.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 
W Białymstoku fizjoterapię dna miednicy prowadzą niezależnie 3 fizjoterapeutki: mgr Anna Podjacka, mgr Ewelina Sawczuk, mgr Katarzyna Kołodko


mgr Anna Podjacka
RehaCenter
ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 46/1U
Tel. 502-703-797
www.rehacenter.com.pl

mgr Ewelina Sawczuk
Tel.515710166
ul. Sienkiewicza 5
www.fizjoterapiasawczuk.pl 

mgr Katarzyna Kołodko
Ul.Swobodna 24 lok.107
15-756 Białystok
Tel. 509 958 193
www.fizjosymetria.pl