.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 
W Białymstoku fizjoterapię dna miednicy prowadzą niezależnie 4 fizjoterapeutki: mgr Katarzyna Falkowska, mgr Anna Podjacka, mgr Ewelina Danowska, mgr Katarzyna Kołodko

mgr Katarzyna Falkowska
ul. Nowy Świat 11a ( gabinet znajduje się w Centrum Diagnostyki i Leczenia Jaskry)
tel: 606 222 724 
www.sprawnababka.pl 

mgr Anna Podjacka
RehaCenter
ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 46/1U
Tel. 502-703-797
www.rehacenter.com.pl

mgr Ewelina Danowska
Tel. 515 -710 -166
NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej
ul. Warszawska 79 Białystok
Tel. 85 743 -18 -15

mgr Katarzyna Kołodko
Ul.Swobodna 24 lok.107
15-756 Białystok
Tel. 509 958 193
www.fizjosymetria.pl