.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 

mgr Monika Błudnicka

Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej
ul. Słowackiego 41/3 Gdańsk Wrzeszcz
telefon: 533 217 523

 

mgr Natalia Pietrzak

al. Generała Józefa Hallera 4/1a Gdańsk
tel. 512-474-465
e-mail fizjonatur@onet.pl