.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 

W Gliwicach i Rybniku działają niezależnie
3 fizjoterapeutki

- kontakty i adresy gabinetów - kliknij na wybrany:

GLIWICE                                                                RYBNIK