.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 


KONTAKT: michal.koszla[usun-to]@terapiadnamiednicy.pl,

Rejestracja do gabinetu w Poznaniu:  662 20 30 32

SZKOLENIA, współpraca - mail: marketing[usun-to]@terapiadnamiednicy.pl

Prowadzi fizjoterapię w Poznaniu oraz w Koninie

Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Pracę magisterską na temat fizjoterapii w połogu obronił w roku 2001.

Od tego czasu zajmuje się fizjoterapią w uroginekologii oraz w położnictwie.

Jest członkiem International Continence Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie d/s Trzymania Moczu).

Od 2001 roku prowadzi fizjotepię dna miednicy w Poznaniu, przyjmuje też w Koninie.

W 2001 roku opracował program usprawniania w połogu - Atrakcyjna Mama TM

Od 2004 roku współtworzy poznańską szkołę rodzenia "Dobry Początek".

Zajmuje się również terapią bólu w ciąży oraz po porodzie.

Swoje obszary działań fizjoterapeutycznych umieścił na stronie Fizjoterapia Kobiet.pl

Od 2010 roku prowadzi kursy dla fizjoterapeutów z zakresu usprawniania i profilaktyki w połogu a od 2013 roku kursy fizjoterapii dna miednicy.

Był prelegentem między innymi na: XV ogólnopolska konferencja Fundacji Rodzić po Ludzku, 2 ogólnopolskie konferencje dla położnych "W służbie bociana", III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Promocja zdrowia reprodukcyjnego" współorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego"

Przez kilka lat - konsultant Stowarzyszenia UroConti.

Jego artykuły były publikowane w Urologii Polskiej oraz w Kwartalniku NTM. Pisze też artykuły - poradniki umieszczane na wielu portalach.

Prywatnie jest mężem i ojcem 4 synów i córki.