.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 
mgr Agata Wilk-Banasiak

Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej
Bełchatów
Tel. 509481007