.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Terapia Dna Miednicy

Nowoczesna fizjoterapia zgodna z międzynarodowymi standardami medycznymi.

Zabiegi dobierane indywidualnie do pacjenta.

Informacje dla pacjentów

 

Mgr Roksana Wrona

Prowadzi terapię dna miednicy  wyłącznie dla kobiet.

Tel.: 507-300-066

Ukończyła kursy: Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy, fizjoterapia w połogu