.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Najnowsze standardy opracowane przez  Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) w roku 2015.
Pełen tekst standardów znajduje się na tej stronie:
http://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence/
Ważna uwaga: tłumaczenie w języku polskim jest wersją z roku 2010

Standardy leczenia nietrzymania moczu
- postacie: wysiłkowa, z parcia / parcia naglące oraz mieszana

Jest to zalecana kolejność stosowania. Następną metodę leczenia proponuje się, gdy poprzednia jest nieskuteczna. Leczenie należy poprzedzić wywiadem i diagnostyką.

  1. Indywidualizowana terapia behawioralna i fizjoterapia, w tym trening mięśni dna miednicy. *
  2. Doradź w zakresie: przyjmowanych leków, płynów, chorób współistniejących, pracy jelit. Doradź obniżenie masy ciała. Jeśli trzeba - doradź w zakresie podkładów i innych sprzętów. Rozważ miejscowy estrogen u kobiet po menopauzie. Zaproponuj desmopresynę w celu krótkoterinowego ograniczenia objawów. Zaproponuj regularne lub wymuszone mikcje u pacjentów starszych lub wymagających opieki.
  3. W nietrzymaniu moczu z parcia / parciach naglących: leki antymuskarynowe lub mirabergon; jeśli nieskuteczne - rozważ PPTNS (percutaneous posterior tibial nerve stimulation)
  4. W przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego - rozważ operację.

* Według badań, trening dna miednicy w wybranych postaciach ntm poprawia jakość życia, ale w wielu przypadkach nie prowadzi do wyleczenia. W czystym wysiłkowym ntm jest rekomendowany minimum 3-miesięczny intensywny trening.
Metody fizjoterapii należy zawsze indywidualnie dopasować do pacjenta - zarówno na podstawie wywiadu, jak i, co szczególnie ważne, na podstawie dokładnego badania palpacyjnego. - wyjaśnia mgr Michał Koszla.

Dowody badań naukowych dotyczące treningu mięśni dna miednicy (pelvic floor musce training - PFMT) w porównaniu z innymi metodami:

Krótkoterminowy efekt intensywnego treningu nie utrzymuje się 15 lat - poziom dowodu 2

Nadzorowany trening jest lepszy niż samodzielny - poziom dowodu 1

Jest lepszy niż stożki dopochwowe - poziom dowodu 1

PFMT skutkuje rzadszymi epizodami nietrzymania moczu niż elektromiostymulacja (EMS) - poziom dowodu 1

Magnetoterapia nie poprawia, ani nie leczy nietrzymania moczu - poziom dowodu 2a