.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Regulamin kursów "Fizjoterapia w połogu" oraz "Fizjoterapia dna miednicy"

 1. Organizatorem kursu jest firma "Dobry Początek"  Michał Koszla w Poznaniu
 2.  Uczestnikami kursów mogą być fizjoterapeuci  posiadający dyplom magistra lub będący na ostatnim roku studiów magisterskich
 3. W przypadku kursu odbywającego się pod koniec roku akademickiego, w którym uczestnik kończy odpowiedni stopień studiów, możliwe jest uczestnictwo w kursie, z zaznaczeniem, że certyfikat ukończenia zostanie wysłany po przesłaniu nam skanu dyplomu magistra.
 4. Kwalifikacja na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe z podaniem danych: imię, nazwisko, stopień naukowy, miasto zamieszkania oraz telefon kontaktowy numer PWZF, a przy braku numeru skanu dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzenie nauki na ostatnim roku studiów magisterskich.
 5. Na 45 do minimum 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu uczestnik wpłaca zaliczkę potwierdzającą rezerwację miejsca w wysokości:
      300 zł na kurs Fizjoterapia w połogu
      500zł na kurs Fizjoterapia dna miednicy
 6. W przypadku zapisu w terminie krótszym, niż miesiąc przed rozpoczęciem kursu, prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki w terminie do 7 dni, a w przypadku zapisu na mniej, niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu – dokonanie wpłaty do 3 dni od zakwalifikowania na kurs. Brak wpłaty w odpowiednim terminie może skutkować skreśleniem z listy. Organizator może na prośbę uczestnika przedłużyć termin wpłaty zaliczki.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 3 tygodni przed jego rozpoczęciem, zaliczka jest zwracana w całości, w terminie od 20 do 14 dni - zwrot połowy zaliczki, w terminie poniżej 13 dni - zaliczka nie jest zwracana. Rezygnacja z kursu jest przyjmowana wyłącznie drogą e-mailową (decyduje data wysłania e-maila)
 8. Wszystkie kursy są praktyczne: obowiązuje na nich strój sportowy.
 9. Na kursach terapii dna miednicy uczestnicy przeprowadzają diagnozę oraz elementy terapii na sobie nawzajem. Obowiązują więc zasady tajemnicy medycznej.
 10. Uczestnicy kursów terapii dna miednicy zapewniają sobie we własnym zakresie sterylne rękawice w swoim rozmiarze (minimun 20 par). Przed rozpoczęciem kursu zobowiązani są poinformować o ewentualnym uczuleniu na latex.
 11. Na wszystkich kursach organizator zapewnia obiady, przerwy kawowe.
 12. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz certyfikaty ukończenia kursu.