.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

VII edycja: 19 - 23 października 2020
kolejny termin: 10-14 maja 2021

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs "Fizjoterapia dna miednicy". Zalecane jest także ukończenie kursu "Fizjoterpaia w połogu".

Zagadnienia ogólne:

 1. Doskonalenie technik vaginalnych (w tym: co nowego?)
 2. Techniki per rectum – dalsza praca, doskonalenie, praca u mężczyzn
 3. Techniki "z całego ciała" wpływające na zaburzenia dna miednicy - diagnoza i terapia
  1. praca z układem nerwowym
  2. praca z tkanką łączną
  3. praca z mięśniami
 4. Techniki eliminowania bólu opornego na leczenie (pacjenci po przebyciu wielu nieskutecznych form fizjoterapii)
 5. Autorskie techniki diagnostyczne
 6. Zastosowanie fizykoterapii – elektroterapia.

Zagadnienia szczegółowe, wskazania do terapii, grupy terapeutyczne:

 1. Terapia kobiet
  1. Terapia bólu w ciąży
  2. Zagadnienia terapii dna miednicy w ciąży
  3. Interwencje przeciwbólowe w połogu
  4. Terapia powłok brzucha
   • terapia bezpośrednia – mobilizacje
   • terapia pośrednia – odruchowa (neuromobilizacje)
   • przygotowanie brzucha do terapii visceralno – mięśniowej (ograniczanie, eliminowanie bólu zabiegowego podczas mobilizacji brzucha)
   • techniki odruchowe w terapii bólu po cesarskim cięciu
  5. Techniki terapii dna miednicy wykraczające poza miednicę
  6. Terapia w pochwicy
  7. Terapia w vulvodynii
  8. Techniki fizykoterapii u kobiet
   • elektrodiagnostyka
   • strategie elektroterapii
 2. Terapia mężczyzn:
  1. Pacjenci po przebyciu prostatektomii -
   • EBM
   • Zaburzenia po prostatektomii
   • Terapia
   • Techniki elektroterapii u mężczyzn
   • Strategie terapeutyczne
  2. pacjenci z prostatą – zaburzenia funkcjonalne
   • po infekcji
   • inne przyczyny
   • terapia opornych na leczenie zaburzeń („dziwne objawy okolic miednicy”)
 3. U kobiet i mężczyzn – terapie bólu opornego na leczenie
  1. autorskie neuromobilizacje/mobilizacje powięziowe różnych obszarów ciała
  2. techniki mięśniowe, strategie taśmowe
  3. potencjalny wpływ na zaburzenia dna miednicy

CENA: 3900zł

Cena obejmuje obiady i przerwy kawowe.

Zgłoszenia: biuro@koszla.pl