.

Terapia Dna Miednicy

-Daj sobie szansę-

Po wykluczeniu przyczyn dietetycznych, gastrycznych, onkologicznych, w wyżej wymienionych schorzeniach warto przyjrzeć się funkcjonowaniu dna miednicy. Częste zaparcia, biegunki, a szczególnie naprzemienne ich występowanie czyli zespół jelita drażliwego, także ból podczas wypierania, nietrzymanie stolca, gazów, mogą być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem mięśni i nerwów dna miednicy.

Tutaj, podobnie jak w przypadku problemów z funkcjonowaniem pęcherza, zadaniem fizjoterapeuty jest przeanalizowanie stanu mięśni, nerwów, więzadeł dna miednicy (napięcie, ból, obrzęk, ucisk) i doprowadzenie do równowagi w ich funkcjonowaniu.